De auteur, Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, benadrukt de ernstige wooncrisis in Nederland, waar woningzoekenden geconfronteerd worden met wachttijden van meer dan tien jaar. Hij vindt dit onacceptabel en roept op om sociale huurwoningen centraal te stellen in de verkiezingscampagnes.

Momenteel zijn er 390.000 woningen te weinig, en daarom pleit hij voor een snel verbod op de verkoop van sociale huurwoningen. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, is er nog steeds werk aan de winkel. De afschaffing van de verhuurderheffing en prestatieafspraken hebben weliswaar geleid tot plannen voor 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tegen 2030, maar na sloop, verkoop en liberalisatie zullen er waarschijnlijk slechts 100.000 extra overblijven.

Dit is niet genoeg om aan de groeiende vraag te voldoen. De verkoop van sociale huurwoningen gaat nog steeds door, wat volgens de auteur onaanvaardbaar is gezien het stijgende aantal daklozen. Hij pleit voor een verbod op verkoop en liberalisatie en roept politieke partijen op om dit in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen en te investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Lees het volledige verhaal van Zeno Winkels op de website van het AD:

{Opinie} Stop de verkoop van sociale huurwoningen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!