Er wachten nog steeds duizenden dak- en thuislozen op een huis. De woonruimten die nu voor Oekraïense vluchtelingen worden gecreëerd kunnen later beter worden behouden voor die woningzoekenden.

Het aantal dak- en thuisloze mensen is de laatste jaren tot recordhoogte gestegen. Gevolgen van de coronacrisis en de huidige energiecrisis worden pijnlijk zichtbaar. Elke dag is het druk bij de soepbussen en het veldwerk van het Leger des Heils. In de grote steden zien we het aantal economische daklozen toenemen. Door de hoge energieprijzen en inflatie zal het aantal mensen dat in een penibele financiële situatie verkeert toenemen en daarmee het aantal ‘dreigend daklozen’. Bestaanszekerheid is voor een steeds groter wordende groep niet meer vanzelfsprekend.

Aan aandacht voor dakloosheid ontbreekt het niet. Maar alle rapporten en beleidsnota’s resulteren niet in het leegstromen van de maatschappelijke opvang. Deze is nog steeds overvol. Gemiddeld moeten mensen in de opvang van het Leger des Heils dertien maanden wachten voordat ze kunnen doorstromen naar een eigen plek, terwijl de maatschappelijke opvang voor hooguit drie maanden is bedoeld.

Lees het complete artikel op de website van de Volkskrant:

Opinie: Benader dakloosheid als een huisvestingsprobleem en maak een eigen thuis tot mensenrecht

Foto door het Straat Consulaat van een serie foto’s gemaakt tijdens de lockdown periode.