Er ontbreken niet alleen woningen, maar ook passende opvang- en woonplekken voor mensen met heel complexe problematiek.

De omslag van opvang naar wonen blijft achter op de ambities uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid, dat het kabinet in december 2022 presenteerde. De in 2021 ingezette trend naar kleinschaligere opvang lijkt te stagneren. Er is een spanningsveld tussen de wens om de opvang af te bouwen en de toenemende druk. Onderzoeksbureau Meetellen Amsterdam noemt het gebrek aan uitstroom ‘zorgwekkend’.

Dat is te lezen in Staat van de Nachtopvang 2023, een analyse in opdracht van Valente. In 2019 deed de branchevereniging van organisaties die dak- en thuislozen bijstaan onderzoek naar de staat van de nachtopvang. Eind 2021 heeft onderzoek- en adviesbureau Sociaal Kabaal dit onderzoek herhaald. Deze rapportage is hier een vervolg op.

Opvang naar wonen

Hieruit blijkt dat de omslag van opvang naar wonen achterblijft op de ambities uit Een (t)huis, een toekomst (2020) en het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis (2022). Beide actieplannen streven naar kleinschaligere opvang en een transitie van opvang naar wonen. Die doelen zijn slechts voor een deel terug te zien in de ontwikkelingen in de opvang. Ook de inzet van ervaringsdeskundigheid is nog geen gemeengoed.

Lees het volledige artikel op de website van binnenlands bestuur:

Omslag opvang naar wonen blijft achter

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!