Het aantal mensen dat een beroep doet op het Leger des Heils groeit nog steeds. En doordat er vanuit de noodopvang nauwelijks uitstroommogelijkheden zijn, krijgen dak- en thuislozen steeds vaker nee te horen aan het loket. Dat zegt het Leger des Heils in hun jaarbericht.

In 2017 brachten voormalige zwervers, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en andere dak- en thuislozen gemiddeld acht maanden door in een opvang van het Leger, voordat ze konden doorstromen naar een woonvorm met begeleiding die ze nodig hebben. In 2016 duurde dat gemiddeld nog zeven maanden, in 2013 vier maanden.

Wilt u meer weten over de problemen bij het Leger des Heils in Amsterdam?

https://nos.nl/artikel/2229796-opvang-leger-des-heils-zit-overvol.html