De (huizen)markt werkt niet voor daklozen. Velen blijven buiten de boot vallen als we het niet creatiever aanpakken, aldus Jeanne den Besten, voormalig hulpverleenster en na haar pensionering actief als vrijwilligster.

Het aantal daklozen is de laatste 10 jaar verdubbeld, de economische groei ten spijt. Als voornaamste reden wordt genoemd: gebrek aan (betaalbare) woningen. Of dat in alle gevallen opgaat, is de vraag. Laten we eerst kijken wanneer en hoe het fenomeen dakloosheid begon in onze samenleving. Toen de pensions pakweg eind jaren ‘70 werden afgeschaft – ze voldeden niet langer aan de eisen – zagen we al snel de eerste daklozen verschijnen in de grote steden. Onder wie ex-psychiatrische patiënten, die aangewezen waren op een dergelijke voorziening.

Lees het complete artikel op de website van Trouw:

Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent

Foto: Straat Consulaat