Onderstaand artikel schreven we als aanvulling op het artikel gedeeld door Oneworld.

Het is zaak om een beter beeld te krijgen van de dak- en thuisloze mensen in Nederland. Voor het maken van beleid baseerde de overheid zich eerder altijd op cijfers van het CBS. Maar de CBS-cijfers zijn maar zeer beperkt relevant: sommige groepen worden bij voorbaat uitgesloten, zoals ‘niet-rechthebbende’ mensen en kinderen. Daarnaast, vanwege de zeer beperkte definitie van ‘dakloosheid’ die het CBS hanteert komen bepaalde groepen onvoldoende of niet in beeld, onder wie vrouwen en zelfredzame dakloze mensen bijvoorbeeld. In 2021 concludeerde het CBS zelfs dat de tien jaar lange toename in dakloosheid tot stilstand was gekomen. Belangenbehartigers van dakloze mensen zagen en zien die stabilisering niet.

We zijn dan ook blij het het kabinet daar nu verandering in brengt. Afgelopen december al presenteerden ministers Hugo de Jonge (Huisvesting), Carola Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) het plan van aanpak dakloosheid: Eerst een Thuis. Daarin wordt onder andere een nieuwe definitie geïntroduceerd: de ETHOS Light definitie. Dit is de uniforme Europese definitie en is breder dan de huidige definitie in Nederland.

Zo vallen ook mensen die nog niet dakloos zijn maar wel uit hun woning gezet dreigen te worden onder deze definitie, en mensen die noodgedwongen in een vakantiepark wonen. Niemand wordt uitgesloten, dus ook kinderen, zelfredzame dakloze mensen, en ‘niet-rechthebbende’ mensen niet. De nieuwe definitie beschouwt dakloosheid namelijk in de eerste plaats als een woonprobleem, in plaats van enkel een zorgprobleem.

Er wordt niet uitgegaan van de vraag of beleid je erkent als dakloos, maar de feitelijke woonsituatie is leidend.” Het nieuwe plan richt zich op alle (dreigend) dakloze mensen, wil de omslag maken van opvang naar wonen, en zet fors in op preventie. Het is onmogelijk zo’n beleid te ontwikkelen en uit te voeren zonder een goed zicht op de brede groep mensen die dakloos is, danwel dreigt dakloos te raken.

Lees het complete artikel op de website van Oneworld.nl:

Niemand dakloos in 2030? We weten niet eens hoeveel mensen nu dakloos zijn

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Fotograaf Dingena Mol via website Kansfonds Beeldvorming