Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstanden is het laatste decennium sterk afgenomen. Nog een paar laatste extra stappen zijn nodig om op nul uit te komen.

Hoe kunnen we huisuitzettingen als gevolg van schulden tegengaan? Op zoek naar een antwoord op deze vraag publiceerde Eropaf! in 2013 de eerste Handreiking Voorkomen huisuitzettingen. Hierin presenteerden we het praktijkmodel van de ontruimingszeef, waarmee we het proces van beginnende betalingsproblemen tot het ontbinden van de huurovereenkomst en het feitelijke uitzetten in verschillende fasen ordenden. In elke fase zijn interventies mogelijk.

In 2018 brachten we een herziene Handreiking uit, aangevuld met nieuwe inzichten en innovatieve praktijken.1 Inmiddels is het voorkomen van huisuitzettingen wegens huurschuld de norm. Niet alleen omdat de schade en ontwrichting voor de betrokkenen groot zijn, ook vanwege de hoge sociaal-maatschappelijke kosten. Maar we zijn er nog niet. In 2020 werden er nog altijd zo’n acht of negen huishoudens per dag ontruimd. Dit is de reden dat Movisie en Eropaf! de handen ineenslaan om het model in de uitvoeringspraktijk sluitend te krijgen. We deden daarvoor onderzoek naar goede praktijken en innovaties in verschillende gemeenten en interviewden betrokkenen. Ook legden we onze bevinden voor aan een panel experts.

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Nederland is hard op weg naar nul huisuitzettingen