Eerder stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de proef mogelijk in strijd was met de wet.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de gemeente Eindhoven toch haar gang gaan met het Bouwdepot-experiment, waarbij kwetsbare jongeren door middel van ‘leergeld’ aan hun toekomst werken. Eerder waren er twijfels over de wettelijke legitimiteit van de aanpak.

Vertrouwen

Het gaat om het Bouwdepot, een project waarbij dertig kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar in Eindhoven een jaar lang een uitkering ‘vanuit vertrouwen’ krijgen, vergelijkbaar met een basisinkomen. Met andere woorden: een inkomen op bijstandsniveau (1.050 euro) zonder de gebruikelijke voorwaarden. Geen arbeidsverplichting, geen verrekening van inkomsten uit werk, maar wel een ‘Bouwplan’, opgesteld door de jongeren zelf, om te werken aan een stabiele toekomst. Op die manier moeten schulden en dakloosheid worden voorkomen.

Inkomensbeleid

Het project ging in het najaar van 2021 van start, maar al snel bleek dat het ministerie van SZW twijfels had bij de aanpak. Gemeenten mogen immers geen eigen inkomensbeleid voeren. Toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma schakelde daarom de landsadvocaat in om te onderzoeken of er inderdaad sprake was van ongeoorloofd lokaal inkomensbeleid. Wel liet hij weten het project ‘sympathiek’ en ‘beleidsmatig interessant’ te vinden.

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

Minister staat pilot met 'leergeld' voor jongeren toe