Dak- en thuisloze jongeren vangen steeds vaker bot als ze een plekje zoeken in een opvangcentrum. Maar de capaciteit van de opvang vergroten, is geen wenselijk oplossing, zeggen experts tegen Stadszaken. Structurele betaalbare huisvesting moet de hoogste prioriteit zijn. Dat is niet 1-2-3 geregeld.

Meer opvangplekken zijn niet de oplossing voor dak- en thuisloze jongeren, zegt adviseur wonen en wijken Mirthe Biemans stellig: ‘Het is nu nieuws dat de nachtopvang jongeren wegstuurt. Maar je moet überhaupt niet willen dat jongeren daar slapen.’

Dit omdat de opvang vaak een heftige en stressvolle omgeving is, waar jongeren in aanraking kunnen komen met drank en drugs. Dat kan op termijn problematiek juist verergeren. Onderzoek toont dat middelengebruik en mentale problemen veel vaker het gevolg zijn, dan de oorzaak van dakloosheid. Zeker bij jongeren.

De daadwerkelijke oplossing voor de jongeren zit in betere toegang tot structurele huisvesting. ‘Veilig en stabiel wonen is de hoogste prioriteit’, zegt Biemans. Ook directeur Esmé Wiegman van brancheorganisatie Valente denkt er zo over. ‘Deze jongeren zijn het meest gebaat bij passende huisvesting. Daar moet voldoende van zijn.’

Lees het complete artikel op de website van Stadszaken.nl:

Meer opvang? Dakloze jongere is meer geholpen met huizen

Over de foto’s bij dit artikel in Stadszaken:
Foto’s van dakloze mensen in media zijn niet altijd representatief. De oudere man met biertje in de hand lijkt dominant. Om het groeiende probleem goed weer te geven, presenteerden het Beelddepot en stichting Straat Consulaat rechtenvrije foto’s die meer recht doen aan de werkelijkheid. Dak- en thuisloze jongeren herken je namelijk meestal niet als zodanig op straat.