Met het project ‘Wonen alleen is niet genoeg’ wil Ypsilon de stem versterken van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten.

Ypsilon maakte met een grote groep medestanders het manifest en de woonwijzer. Met dit manifest kunnen gesprekspartners zoals gemeenten, woningbouw en zorginstelling attent worden gemaakt op de knelpunten in het manifest en worden gewezen op de goede voorbeelden in de woonwijzer. Want het kan en moet anders!

Lees meer over dit project via de onderstaande link:

Manifest de sleutel in handen - project wonen alleen is niet genoeg

PDF: woonwijzer bij de sleutel op handen