Het Ministerie van BZK neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler.

Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog. Samen met de bouwsector en alle partijen op de woningmarkt wordt eraan gewerkt dat de bouw ook na 2020 doorgaat.

Minister Ollongren (BZK): ‘Het woningtekort is groot. Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen.’

Lees het complete artikel op de website van Valente:

Maatregelen woningtekort: doorbouwen tijdens corona

Foto: Straat Consulaat.