Foto: Eveline van Egdom.

Welke knelpunten ervaren (jonge) mensen die dak- en thuisloos zijn om de basis weer op orde te krijgen? En wat is nodig in de praktijk om hen passende ondersteuning te bieden. Movisie, Jongerenpanel de 3e Kamer en mensen met ervaringskennis vanuit belangenbehartiging 27+ onderzochten in acht gemeenten hoe het er in de huidige praktijk voorstaat en delen goede voorbeelden in een rapport en een factsheet.

Professionals moeten kunnen doen wat nodig is om snel hulp te bieden. Dat is de kern van actielijn 4 van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis (2023-2030). Regie, snelheid en menselijke maat, daar draait het om. Maar hoe krijgen gemeenten dat voor elkaar? In de gemeenten Groningen, Vlissingen, Leiden, Enschede, Den Haag, Zwolle, Rotterdam en Haarlem interviewden vertegenwoordigers van VWS, Movisie, Jongerenpanel de 3e Kamer en belangenbehartiging 27+ in elke gemeente professionals, beleidsmedewerkers en mensen met ervaringskennis.

Lees het volledige artikel op de website van Movisie:

Leren van gemeenten hoe knelpunten dak- en thuisloosheid aan te pakken

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!