Het Leger des Heils lijkt nu ook een heuse woningbouwcoöperatie te worden! Met het impactfonds ‘WoonVermogen’ gaat de hulporganisatie private investeerders proberen te interesseren voor de bouw van woonruimten voor kwetsbare mensen. Het gaat in eerste instantie om honderd woningen, verspreid over Nederland.

Straat Consulaat; Dat het Leger des Heils ook naar creatieve vormen van oplossingen zoekt is mooi. Voor de mensen zou het beter zijn, als ze na een korte tijd in de opvang te zijn geweest, uit de zorg gaan en in een normale betaalbare woning komen te wonen. Als er voldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd door woningbouwcoöperaties dan kunnen mensen die klaar zijn met zorg uitstromen. Leger des Heils kan zich dan bezig houden met hun kerntaak namelijk het leveren van zorg aan dakloze mensen.

Lees het complete artikel op de website van BNR:

Leger des Heils strijdt voor woonruimte kwetsbaren

Foto: Sociale woningbouw in de Jan Luykenlaan te Den Haag. Gemaakt door vrijwilligers van het Straat Consulaat.