Het Leger des Heils is bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Vanaf 2025 wil de nieuwe coalitie 500 miljoen bezuinigen op jeugdhulp. Juist de hulp aan de meest kwetsbare gezinnen en kinderen lijkt hierdoor getroffen te worden. Het Leger des Heils roept het kabinet dan ook om het geld juist te investeren in de hulp aan de meest kwetsbaren en in het verbeteren van het jeugdstelsel.

Het nieuwe kabinet heeft weliswaar stevige ambities in het oplossen van dakloosheid en de hulp aan kwetsbare jongeren en gezinnen, maar de bezuinigingen die het kabinet op termijn door wil voeren, vormen een ernstige bedreiging. Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “We missen de garantie van het nieuwe kabinet dat de hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen en gezinnen gecontinueerd kan blijven.”

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft meermaals aangegeven wat de impact van de voorgenomen bezuinigingen is. We moeten leren van de transitie van 2015, toen een stelselwijziging in combinatie van bezuinigingen ook werd doorgevoerd. Dat bleek een grote fout en leidde tot grote problemen in de jeugdzorg. “Laten we dit nu gezamenlijk voorkomen en juist die 500 miljoen investeren om het stelstel beter in te richten zodat de jeugdigen die onze hulp het meest nodig hebben ook daadwerkelijk goed worden geholpen”, aldus kapitein Harm Slomp.

Lees het complete artikel op de website van het Leger des Heils:

Leger des Heils: bezuinigingen jeugdhulp leidt tot grote problemen