Het Leger des Heils presenteert op de derde dinsdag van januari een barometer waarin de sociaal-maatschappelijke situatie van Nederland wordt geduid. Tijdens een Nieuwjaarsbijeenkomst voor genodigden kwam bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp met een boodschap van zwaar weer.

“Het is onmiskenbaar dat we te maken hebben met een soort van ‘perfect storm’ van verschillende en toch weer in elkaar grijpende crisissen: sommige al vele jaren sluimerend, andere van recente oorsprong. Dit betreft niet meer alleen de rafelranden van de samenleving. Ook de middenklasse ervaart nu grote bestaansonzekerheid.”

Het Leger is voornemens de barometer jaarlijks te actualiseren en presenteren.

Stijging aantal dak- en thuislozen

Uit de barometer blijkt dat in 2022 ruim 7.500 mensen nieuw bij het Leger aanklopten voor een plek in de maatschappelijke opvang of een beschermd wonen locatie. Uit eigen onderzoek constateerde het Leger des Heils vorig jaar al een stijging van dak- en thuisloze mensen met bijna 25%. Het aantal jongeren tussen de 18-22 jaar wat extra bij de daklozenopvang aanklopte steeg met 50%. Er zijn onvoldoende woonplekken voor deze doelgroep beschikbaar en intussen raakt de opvang steeds verder verstopt. De daklozenopvang is in principe bedoeld voor een maximumverblijf van drie maanden, maar vanaf 2019 is de gemiddelde verblijfsperiode met maar liefst 80% gestegen tot elf maanden (318 dagen om precies te zijn). De wachttijd is inmiddels opgelopen tot dertien maanden.

Lees het complete artikel op de website van het Leger des Heils:

Leger des Heils barometer: Nederland sociaal-maatschappelijk in zwaar weer