Als je op internet mensen om hun mening vraagt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat ‘linkse activisten’ daar gehoor aan geven. De VVD wilde weten of twitteraars het eens waren met de stelling ‘kraken is diefstal’. Ruim 70 procent was het oneens, maar dat is dus de schuld van die krakers en hun linkse vrienden die opeens gingen reageren.

Was het de bedoeling dat alleen pandjesbazen en speculanten zouden reageren? Wybren van Haga is nota bene alweer meer dan een jaar geleden uit de VVD fractie gezet.

Als je als politieke partij al tien jaar onafgebroken aan de macht bent geweest, en je merkt dat gedurende die tien jaar de wooncrisis fors is verergerd, dan moet je natuurlijk op de proppen komen met een flinke portie symboolpolitiek.

Lees het complete opiniebericht van Cody Hochstenbachop de website van RTL:

Kraken is juist hard nodig

Foto: Buitenlandse studenten hebben ook huizen gekraakt in Den Haag Spoorwijk in het verleden, waarvan deze afbeelding.