Foto: Pelikana

Het OM pakt verwarde personen en daklozen harder aan dan bankpersoneel, stelt sociaal advocaat Hans Gaasbeek vast. Graag wil ik het boete­beleid van het Openbaar ­Ministerie voor bedrijven die zich strafrechtelijk misdragen, stellen tegenover het boetebeleid voor verwarde mensen, daklozen en andere kwetsbare groepen.

Er zijn immers niet alleen politiek en maatschappelijk onacceptabele kanten aan de ING-witwasaffaire (Trouw, 12 februari) onder andere voor wat betreft de rol van De Nederlandsche Bank en de ambtenaren van het ministerie. Er is ook nog de kant van klassejustitie.

In het artikel van 13 februari over de ING-medewerkers die volgens het Openbaar Ministerie schuldig waren aan het meeplegen van witwassen, is sprake van de megaschikking die het OM trof met ING waarbij een bedrag van 775 miljoen euro betaald moet worden. Mijns inziens is dat niet zozeer een schikking, maar eerder een boete of transactie om terechtstaan voor een openbare rechtbank te voorkomen. Ik begrijp uit de publicaties dat deze groep daders niet zelf deze boetes betaalt, maar dat de ING-bank dit doet. Uiteindelijk zijn het dus de cliënten van de bank die deze betaling op zich moeten nemen.

Lees het complete artikel in Trouw:

Klassejustitie: de bankier blijft buiten schot, de dakloze niet