De Kessler Stichting zet zich sinds 1912 in voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen uit Den Haag en omgeving. Dat er sinds die tijd veel veranderd is, is een open deur. Toch hebben veel burgers, beleidsmakers en zorgprofessionals een stereotype beeld van de dak- en thuisloze en de opvang.

Deze film heeft tot doel om de vooroordelen weg te nemen en te laten zien wat de Kessler Stichting betekent in het leven van (ex-) dak- en thuislozen.

In de film vertellen vier ex-daklozen hoe ze vanaf het moment dat ze dakloos werden de weg terug hebben gevonden. De Kessler Stichting speelt hierin een zeer belangrijke rol.