Wonen als mensenrecht. Een mooie kreet en het klinkt logisch. Maar wat betekent het nu precies als je wonen als mensenrecht beschouwt? Voorbeelden laten zien dat het leidt tot andere en meer structurele oplossingen.

Wonen als recht betekent dat iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, een behoorlijke woonplek moet hebben. Een dak, een eigen veilige plek, een thuis. Ook als je je niet goed gedraagt. Ook als je de huur even niet kan betalen. Het recht op wonen biedt basale bescherming. Een woning is een basisbehoefte, het biedt menselijke waardigheid.

Een lege huls
Huisvesting als recht is vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Ook in de Nederlandse Grondwet staat dat de overheid de volksgezondheid in Nederland moet bevorderen en moet zorgen voor voldoende goede woningen. Maar dit recht is helaas niet afdwingbaar. In de praktijk betekent het dat mensen zonder huis afhankelijk zijn van de gunst voor hulp. Het mensenrecht op huisvesting wordt daarmee een lege huls.

Lees het complete verhaal op de website van het Kansfonds:

Wonen is een mensenrecht