Steeds meer mensen die ondersteuning, zorg of inkomen nodig hebben, ervaren barrières bij het indienen van aanvragen voor ondersteuning en/of het combineren van verschillende voorzieningen. Gemeenten kunnen dit voorkomen door het aanbieden van een onafhankelijke cliëntondersteuner – het kabinet heeft hiervoor 55 miljoen euro gereserveerd – maar te weinig mensen weten ervan.

Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft daarom op 5 april een voorstel ingediend waarin zij het kabinet oproept om de bekendheid, vindbaarheid en kwaliteit van de cliëntondersteuner te vergroten. Ze kan rekenen op een brede Kamermeerderheid.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?

https://www.divosa.nl/nieuws/kabinet-moet-bekendheid-clientondersteuner-vergroten