Besef, er zijn nog veel te veel vooroordelen over dak- en thuisloze mensen. Bijvoorbeeld dat ze allemaal man zijn, een verslaving hebben of dat het hun eigen schuld is. Maar wist je dat er in Nederland duizenden jongeren onder de 27 jaar rondlopen die dak- of thuisloos zijn? Josephine was een van die jongeren. Ze raakte op haar 23e dakloos en merkt dat er nog steeds een flink stigma op dakloosheid heerst. “Je kan niet iedereen over één kam scheren. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.”

Het traditionele beeld

In de media zie je vaak stereotiepe beelden van dak- en thuisloze personen voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld aan een oude man die met een leeg blikje bier op een bankje ligt te slapen. Volgens Willem van Sermondt van Kansfonds klopte dat beeld misschien dertig jaar geleden, maar is het inmiddels niet meer representatief. De groep dak- en thuislozen is veel diverser geworden, onder meer vanwege een groot gebrek aan huisvesting. “Steeds meer verschillende groepen krijgen met dakloosheid te maken. Veel jongeren, maar ook veel vrouwen.”

Onzekerheid

De impact van dak- of thuisloos zijn, is groot. “Wat wij steeds terughoren van jongeren, is dat het voor enorm veel onzekerheid en stress zorgt”, zegt Van Sermondt. Door die stress van het continu op zoek zijn naar een verblijfplek, is het moeilijk om daar nog iets naast te doen. “Het is bijvoorbeeld enorm moeilijk om een opleiding te volgen als je niet eens weet waar je de volgende dag kan slapen.”

Lees het complete artikel op de website van Funx.nl:

Josephine raakte dakloos op haar 23E: "Het kan in deze tijd iedereen overkomen"

Alternatieve beelden
Foto uit de set van Kansfonds. Kansfonds biedt graag een alternatief: een set realistische foto’s van het leven van dak- en thuisloze mensen. Vrij te gebruiken door iedereen die een verhaal post of publiceert over dit thema. Ook het Straat Consulaat en het Beelddepot stellen graag passender beeld beschikbaar.