Omdat het aantal dak- en thuislozen blijft stijgen, kampt de regio de komende twee à drie jaar met een enorm tekort aan opvangplekken. Daarom zijn de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een uitgebreid onderzoek begonnen naar nieuwe locaties waar zij kunnen verblijven.

Daarnaast willen ze ruim vijfhonderd extra woonplekken met of zonder begeleiding creëren voor jongeren, gezinnen, arbeidsmigranten, ex-gedetineerden en andere doelgroepen die op straat dreigen te belanden of uit de opvang moeten doorstromen. Het afgelopen jaar zijn er daarvan al zeventig bij gekomen en dit jaar staan er nog veel meer op de planning.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van portefeuillehouder Peter Heijkoop over de visie Van opvang naar wonen 2020-2025. ,,We zitten midden in de uitvoering, dus nog niet alle projecten zijn gereed en nog niet alle effecten van maatregelen zijn zichtbaar’’, zegt hij.

Door de coronacrisis verloren mensen hun baan en namen psychische problemen toe. Vanwege de woningnood zijn er minder woningen beschikbaar en komen meer inwoners op straat te staan. In het eerste halfjaar van 2021 klopten al 190 mensen aan bij het Leger des Heils, tegen 310 in heel 2020.

Lees het complete artikel op de website van BN de stem:

Honderden woningen en opvangplekken nodig voor stijgend aantal daklozen

Let op! Dit is een premium artikel en gaat af van uw gratis artikelen bij BN de stem.