Voor mensen met psychische problemen, als een depressie of verslaving, wordt het steeds moeilijker een tijdelijke woonplek te krijgen. Hiervoor waarschuwt het Centraal Planbureau in een rapport dat vandaag verschijnt. Volgens hulpverleners vallen nu al honderden psychisch zieken tussen wal en schip.

Afgelopen jaar hadden bijna 34 duizend mensen beschermd wonen nodig. Dit zijn tehuizen voor psychisch zieken, verslaafden en mensen met een licht verstandelijke beperking die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Soms woont iemand daar jaren onder toezicht.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Honderden verslaafden en psychisch zieken in de knel

Foto: uit video van dit artikel.