Door het tekort op de woningmarkt stagneert de uitstroom van dak- en thuislozen naar semi-zelfstandige woningen. Hoe kunnen we deze mensen een stabiele woning geven? En zijn er mogelijkheden om deze mensen zelf mee te laten werken aan een oplossing?

Huidige situatie

Het Dak- en Thuislozen Loket (SZW) ziet een stagnerende uitstroom van dak- en thuislozen richting huisvesting. Hierdoor blijven mensen langdurig in de bijstand, hebben zij geen stabiele woon- en leefsituatie, en kunnen zij lastig werken aan de toekomst en een eigen inkomen uit arbeid. Als resultaat kost dit de gemeente een daklozenuitkering van 10.000 euro per persoon per jaar.

Waar zijn we naar op zoek?

Het belangrijkste doel is om dak-en thuislozen, middels huisvesting, weer een basis te geven. Als zij deze huisvesting mede zelf vorm kunnen geven en hiermee ervaring opdoen voor een vervolgstap op de arbeidsmarkt en uit de bijstand stromen is dat een zeer wenselijk neveneffect. Langdurige thuisloosheid zorgt op de langere termijn voor het ontstaan van Multi problematiek. Herstel hiervan is niet makkelijk en kost tijd.

Wij zoeken naar oplossingen of naar partijen die dak-en thuislozen aan een stabiele woonsituatie/huisvesting kunnen helpen. Dit kan ook een combinatie van werken aan huisvesting en het opdoen/opfrissen van arbeidsvaardigheden zijn.

Hierbij kun je denken aan Tiny Houses of het gaan werken aan de ombouw van kantoren en/of leegstaande panden naar eigen woonruimte. Gezien het tekort aan bouwvakkers kan dit ook een oplossing bieden aan het opdoen van werkervaring die later kan worden ingezet in de bouwsector.

Lees verder op Starthubs:

Hoe kunnen we dak-en thuislozen een stabiele woning geven? En zijn er mogelijkheden om deze mensen zelf mee te laten werken aan een oplossing?