Het aantal huurders dat uit huis wordt gezet daalde vorig jaar met een kwart. Maar de problemen zijn daarmee nog niet opgelost. Vorig jaar werden 3700 huishoudens uit hun sociale huurwoning gezet. Meestal ging het om alleenstaanden. In 10 procent van de gevallen ging het om een eenoudergezin of koppel met kinderen, blijkt uit een enquête onder 179 woningcorporaties door koepelorganisatie Aedes.

Het aantal huisuitzettingen daalt al enige jaren op rij. Vorig jaar lag het aantal bijna een kwart lager dan in 2016. De groepen in de samenleving die het betreft veranderen wel. Vaker dan in 2016 ging het vorig jaar om jongeren tot 30 jaar, en om alleenstaanden tot 60 jaar. Meestal hadden de verwijderde bewoners een huursom van meer dan 711 euro per maand. Ze hadden daardoor geen recht meer op huurtoeslag.

Meer lezen over deze trend?

https://www.trouw.nl/samenleving/het-aantal-huisuitzettingen-daalt-maar-de-problemen-blijven