De grote Haagse woningcorporaties zeggen er alles aan te doen om huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen te helpen. Het probleem wordt langzaam groter.

Wekelijks melden zich langzaam aan steeds meer mensen, die door het wegvallen van inkomsten door de Coronacrisis, een achterstand oplopen. Bij Haagwonen wordt met betrokken huurders gekeken naar oplossingen zoals uitstel van betaling of tijdelijke huurverlaging. Alle drie de woningcorporaties roepen hun huurders die in de problemen komen op om snel contact op te nemen.

Lees het complete artikel op de website van Den Haag Centraal:

Haagse woningcorporaties zien huurachterstanden toenemen

Foto: Straat Consulaat