GroenLinks en PvdA stellen vandaag voor om een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten. Volgens de oppositiepartijen zorgen tijdelijke contracten ervoor dat huurprijzen van woningen te hard stijgen.

Sinds 2016 mogen woningen tijdelijk – voor de duur van maximaal twee jaar – worden verhuurd. Het kabinet wilde het destijds aantrekkelijker maken voor eigenaren om huizen te verhuren. Maar volgens de linkse partijen heeft de maatregel gezorgd voor sterk stijgende huurprijzen en onzekerheid onder huurders.

Straat consulaat: er is een groot gebrek aan betaalbare woningen en lange wachtlijsten voor sociale woningbouw. Door de korte contracten worden huren al snel onbetaalbaar en wordt gat tussen een betaalbare woning en dure woningen steeds groter. Dit geeft extra druk op de woningmarkt. Om de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te houden moet er nu ingegrepen worden.

Lees het complete artikel over de tijdelijke huurcontracten op de website van het AD:

GroenLinks en PvdA: Schaf tijdelijk huurcontract af