Een artikel van Floor Beevaart in de nieuwsbrief van Sociale Vraagstukken lezen we “Lastpakken met multiproblematiek komen vaak pas in beeld bij gemeenten als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Precies dan zouden gemeenten moeten toeslaan en deze probleemjongeren helpen hun leven op de rails te krijgen. Zo wordt de samenleving veel geld bespaard.”

Hoewel Straat Consulaat de term “lastpakken” (voor wie dan?) stigmatiserend vindt, zien wij wel hoe een flinke groep jongeren soms tijden “van de radar” verdwijnt, om ooit weer met problemen tevoorschijn te komen. Binnenkort mogen wij van de gemeente starten met een project waarbij we op zoek zullen gaan naar deze jongeren en zullen proberen om door middel van ondersteuning in een vroeger stadium eventueel benodigde zorg, hulp of begeleiding te organiseren. Mooie projecten waarbij jongeren kansen en perspectief aangeboden krijgen bieden dan natuurlijk geweldige plekken waar wij ze op kunnen wijzen!

Elly Burgering

Grijp probleemjongeren bij hun lurven