Kwetsbare jongvolwassenen voorzien van geld heeft positieve welzijnseffecten en voorkomt kosten in de toekomst.

Het project ‘Het Bouwdepot’, waarbij thuisloze jongeren maandelijks onvoorwaardelijk € 1.150,- krijgen, levert op korte termijn zoveel op dat de kosten vrijwel teniet worden gedaan. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse die Cebeon uitvoerde.

Participatiewet

Het Bouwdepot is een initiatief van Stichting Zwerfjongeren Nederland dat dateert uit 2019. De afgelopen jaren is er veel over te doen geweest, met name omdat het op gespannen voet staat met de participatiewet. De jongeren, tussen de 18- en 21 jaar, ontvangen normaliter enkel een bijstandsuitkering van € 295,- per maand. Toen de gemeente Eindhoven in 2021 als ruimte bood voor het initiatief liet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW weten geen voorstander te zijn. Meerdere gemeenten namen het project over, en de minister gaf uiteindelijk aan het te gedogen.

Lees het volledige artikel op de website van binnenlands bestuur:

Gratis geld rendeert

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!