HVO-Querido kan zich goed vinden in het nieuwe Amsterdamse collegeakkoord van GroenLinks, D’66, PvdA en SP. Het is sociaal, het is vooruitstrevend, en het is gericht op gelijkwaardigheid in onze stad. Alle drie zijn keihard nodig. Dakloosheid schreeuwt namelijk om een doortastende aanpak.

Het is goed dat Amsterdam investeert in de opvang van dakloze mensen. Dat is humaan en solidair: in Amsterdam slaapt niemand op straat, is het uitgangspunt. De praktijk is echter helaas vaak anders weet iedereen die ’s avonds in een stadspark wandelt. Goed dus, dat het college de maatschappelijke opvang op een professioneel niveau houdt zodat kwetsbare mensen op een vangnet kunnen rekenen.

Aanknopingspunten

Maar opvang is tegelijkertijd niet meer dan dat: opvang. In de opvang herstel je niet. In de opvang woon je niet. En in de opvang doe je niet mee. Het collegeakkoord biedt gelukkig meerdere aanknopingspunten om dakloosheid aan te pakken waardoor mensen wél herstellen, meedoen, en zelfstandig kunnen wonen.

Lees het complete artikel op de website van hvoquerido.nl:

Goed dat er opvang is. Maar wonen komt eerst