Wat is dit nu weer? Een keukentafel met netwerk? Weer een innovatie die we allemaal moeten hebben? Nee, het slaat op een artikel in het AD, verschenen op 18 juni j.l. over de warrigheid en tegenstrijdigheid in het beleid met betrekking tot daklozen in Den Haag.

Daklozen moeten grote moeite doen om in het bezit te komen van een ‘daklozenpasje’ die toegang verschaft tot ondermeer de nachtopvang. zij worden hierbij geconfronteerd met allerlei kromme redenaties die voor velen onmogelijk maakt aan te tonen dat ze werkelijk dakloos zijn.

De conclusie van het artikel is dat “De Haagse aanpak faalt en het is wrang te constateren dat juist de mensen die hulp het hardst nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. Het is hoog tijd voor een andere benadering met minder regels en meer empathie, dat zijn wij dakloze Hagenaars verplicht.”

Lees hier het komplete artikel: www.ad.nl