Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) ziet een heleboel woonkansen voor dak- en thuisloze jongeren op vergeten plekken in gemeenten. Platte daken, bufferzones en garageboxen in woonwijken zouden hiervoor ingezet kunnen worden.

Dat schrijft de stichting in het rapport Blinde Vlekken, Woonkansen. De stichting werkte voor het onderzoek samen met het Jongeren Woonlab en een architectenbureau. Hierbij zijn woonkansen op vergeten plekken in Eindhoven in kaart gebracht.

Tijdens het onderzoek zijn er meer dan 310 van deze blinde vlekken geteld. ‘Dat is 980.000 vierkante meter aan kansrijk woonoppervlak oftewel ruimte voor 5800 nieuwe woningen.’ De dak- en thuisloosheid onder Eindhovense jongeren zou hiermee in een keer opgelost kunnen worden, aldus de opstellers van het rapport.

Daarnaast is er volgens hen ruimte voor woonoplossingen voor een bredere doelgroep, zoals statushouders, studenten, alleenstaanden en starters. Woningen op deze plekken dragen ook bij aan versterking van de stad, buurt en wijk.

Lees het complete artikel op de website van gemeente.nu:

Gebruik onbenutte plekken om dakloze jongeren te huisvesten