Verschillende gemeenten in Noordoost-Brabant, waaronder Den Bosch en Oss, zijn bezig met een grondige telling van dak- en thuislozen. Deze telling heeft als doel om een beter inzicht te krijgen in de problemen rondom dakloosheid en vooral ook om effectievere oplossingen te vinden. Op 16 mei hebben medewerkers van bijna honderd maatschappelijke organisaties, van buurthuizen tot de politie, genoteerd welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn.

Deze gegevens worden deze week doorgegeven aan het onderzoeksteam. De onderzoekers krijgen slechts een paar letters van de namen en de leeftijden van de personen, zodat dubbeltellingen kunnen worden uitgesloten zonder de privacy te schenden. Later dit jaar zullen de onderzoekers bekendmaken hoeveel mensen in de zeventien onderzochte gemeenten geen eigen adres hebben. Het Ethos-onderzoek, geïnitieerd door Kansfonds en de Hogeschool Utrecht, biedt de deelnemende gemeenten waardevol inzicht in de omvang en aard van dakloosheid binnen hun gemeentegrenzen.

Het is een belangrijke nulmeting waarmee gemeenten beleid kunnen ontwikkelen en de effectiviteit van hun aanpak kunnen evalueren. Andere gemeenten tonen ook interesse in beter onderzoek naar dakloosheid en zullen het voorbeeld van Noordoost-Brabant volgen. Het Ethos-onderzoek is al bekend in andere Europese landen, zoals Finland en Vlaanderen.

Lees het complete artikel op de website van de Woonbond:

Ethos telling: Brabantse daklozen beter geteld

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Eveline van Egdom.