Een jaar na de brandbrief is het daklozenprobleem allerminst opgelost. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen die opnieuw een oproep doet om meer aandacht te vragen voor het probleem. “We hebben het over 40.000 mensen. Daar zou meer verontwaardiging over moeten zijn”, zegt hij in Spraakmakers.

Straat Consulaat: Nu tijdens de coronacrisis alle mensen opgevangen kunnen worden moet je juist doorpakken. De mensen zijn in beeld en hebben even warmte en te eten binnen. Nu blijven we met mensen heen en weer slepen. De groep daklozen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Nu tijdens de coronacrisis slaapt een groot deel binnen maar als straks corona weer minder wordt, zullen veel daklozen weer op straat gezet worden zonder enige vorm van hulp. Zo zouden in Nederland niet mensen om moeten gaan.

Lees en/of luister het complete bericht op de website van NPOradio1.nl:

'Er zou meer verontwaardiging moeten zijn over de 40.000 daklozen'

Foto: door Arenda Oomen van Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman.