Sociale woningen in Den Haag. Een renovatieproject aan de Stuwstraat in de Laak.

Sociale woningen in Den Haag. Een renovatieproject aan de Stuwstraat in de Laak.