Beeld: dakloosheid is een woonprobleem, een moment opname uit de protestmars op Werelddaklozendag 2023 in Den Haag. Ter illustratie. 

In Eindhoven lijkt het aantal daklozen aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht, met name omdat veel vrouwen en kinderen onopgemerkt blijven in de huidige tellingen. Een innovatieve telmethode, genaamd Ethos en geïmplementeerd door het Kansfonds, bracht in 2022 aan het licht dat dakloosheid niet adequaat in kaart werd gebracht, vooral in Noordoost-Brabant, Den Bosch en Oss. Voorheen werden alleen daklozen die bekend waren bij maatschappelijke opvanginstellingen geteld.

Ethos onthult tevens “verborgen dakloosheid,” waaronder mensen die noodgedwongen tijdelijk onderdak vinden bij vrienden, familieleden of in hun auto. Hoewel specifieke cijfers voor Eindhoven ontbreken, toonde de methode in Noordoost-Brabant aan dat vrouwen en kinderen aanzienlijke aantallen van de getelde daklozen vertegenwoordigen.

Thijs Eradus, de directeur van daklozenopvang Springplank in Eindhoven, acht het aannemelijk dat het daadwerkelijke aantal daklozen in de stad veel hoger ligt dan momenteel geschat, mogelijk tussen de 4000 en 5000 personen. Dit benadrukt het belang van nauwkeurige tellingen om effectief beleid te kunnen ontwikkelen. Eradus benadrukt dat economische factoren en huisvestingstekorten vaak de hoofdoorzaken zijn van dakloosheid, eerder dan verslavingsproblemen.

Het stadsbestuur erkent het belang van de nieuwe telmethode en plant deelname aan de Ethos-telling in 2024.

Lees het volledige artikel op de website van Studio40.nl:

Eindhoven telt mogelijk duizenden daklozen meer dan gedacht

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!