Geen jongeren die noodgedwongen op straat of langer dan drie maanden in de daklozenopvang leven. Dat is de ambitie van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van de gemeente Den Haag. Eén van de actiepunten is al enige tijd het geven van een briefadres aan álle dak- en thuisloze jongeren. Dus ook aan jongeren die tijdelijk bij vrienden of familie wonen maar zich daar niet kunnen inschrijven.

Daarmee liep de gemeente Den Haag vooruit op een wijziging in de Wet basisregistratie personen (BRP). Gemeenten zijn sinds 1 januari van dit jaar verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven en geen woonadres hebben in te schrijven in de BRP op een briefadres.

De wetswijziging daagt gemeenten uit om (opnieuw) te kijken naar het proces rond briefadressen en het voorkomen van dakloosheid. Denk aan de samenwerking tussen de afdelingen Burgerzaken, Werk en inkomen en Wmo, en de daklozenopvang of hulpverlening. Den Haag kiest er dus al enige tijd voor om alle dak- en thuislozen een briefadres te verstrekken.

Lees het complete artikel op de website van programmasociaaldomein.nl:

Een (brief)adres voor iedereen: hoe pakt de gemeente Den Haag dit aan?