Het coronavirus presenteert zich niet alleen als een geheel nieuwe crisis, maar legt ook andere reeds bestaande crises in onze samenleving bloot. Het benadrukt de verschillende scheidslijnen tussen degenen die het goed hebben, en degenen voor wie dat niet of minder het geval is.

Nu velen van ons de hele dag noodgedwongen thuis zitten, zou het belang van een thuis toch wel duidelijk moeten zijn. De coronacrisis maakt niet alleen de het gebrek aan woningen zichtbaar voor een grote groep kwetsbare mensen, maar laat ook zien dat de oplossingen binnen handbereik liggen. Plotseling worden er namelijk stappen gezet in de goede richting. Verschillende sociale en particuliere verhuurders roepen huisuitzettingen tijdelijk een halt toe, gemeenten breiden de opvang voor daklozen uit, of zetten zelfs hotels die nu toch leegstaan in. Nu hopen dat dit niet alleen een tijdelijke oplossing is maar leidt tot meer permanente oplossingen.

Lees het opinie artikel op de website van RTLZ:

De wooncrisis wordt nog pijnlijker door corona