Het is werelddaklozendag. De Regenboog Groep grijpt dit moment aan om meer bewustzijn, kennis en begrip te creëren over dakloosheid. Dakloosheid heeft namelijk vele gezichten: op straat slapen, moeten overnachten bij vrienden of familie, wonen in een kraakpand, of in een pension of noodopvang. Hoeveel dak- en thuisloze mensen er in Amsterdam leven weet niemand, al ziet De Regenboog Groep het aantal dak- en thuisloze mensen in Amsterdam al jaren sterk toenemen.

Dit terwijl het CBS onlangs nog naar buiten kwam met onvolledige cijfers waaruit zou blijken dat dakloosheid is afgenomen. Daar kwam vanuit allerlei hoeken kritiek op, ook vanuit ons. Om dakloosheid te bestrijden zijn heldere, betrouwbare en vergelijkbare gegevens onmisbaar. En juist die zijn niet beschikbaar.

Als we echter uitgaan van een nieuwe telmethodiek die in België is ontwikkeld -en nu ook in Nederland voor het eerst is toegepast- kunnen we door de eerste telgegevens uit België en Nederland te extrapoleren een ruwe schatting maken van de omvang van de verschillende categorieën dakloze mensen in Amsterdam.

Door deze telwijze schat De Regenboog Groep het totaal aantal dak- en thuisloze mensen in Amsterdam op 17.000.

Lees het volledige artikel op de website van de Regenboog Groep:

De Regenboog Groep schat in: 17.000 dak- en thuisloze mensen in Amsterdam

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!