Deelnemers zijn 5,5 jaar na instroom in de maatschappelijke opvang nog steeds een kwetsbare groep, zo valt te lezen in de conclusie. Dit betreft vooral de woonsituatie, psychische gezondheid en financiële situatie van de mensen.

Vanuit de gemeente is extra ondersteuning nodig om deze groep te helpen de geboekte vooruitgang vast te houden en eventuele terugval te voorkomen. Bij de meeste mensen zijn de zorgtrajecten afgerond en de vraag is of deze mensen zich zonder professionele hulp staande kunnen houden. Gedacht wordt aan hulp bij het vinden van huisvesting, dagbesteding en/of werk en het oplossen van hun financiële problemen. En het liefste zo dat deze hulp goed op elkaar is afgestemd.

Download het PDF rapport via de onderstaande link:

Rapport CodaG4 Dakloze mensen in Amsterdam