Er raken steeds meer mensen dakloos. Ook het aantal gezinnen met kinderen dat dakloos wordt groeit merken ze ook in Den Helder. Geschat wordt dat er tegenwoordig ongeveer 4500 kinderen tot achttien jaar aangewezen zijn op de daklozenopvang.

Bij dnoDoen werden vorig jaar 132 kinderen opgevangen. Ook hier zijn te weinig betaalbare sociale woningen om te wonen en waar gezinnen begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Lees het complete artikel op de website van het Noordhollands dagblad:

Dakloze kinderen in Nederland? Jazeker en dat aantal neemt snel toe, merken ze bij dnoDoen in Noord-Holland