In de praktijk komt het voor dat mensen die zich melden bij de maatschappelijke opvang weggestuurd worden, omdat een gemeente vindt dat hij of zij zich eigenlijk in een andere gemeente moet melden. Om getouwtrek tussen gemeenten te voorkomen, heeft deze commissie Landelijke toegankelijkheid als taak geschillen te behandelen tussen gemeenten of regio’s over de vraag in welke gemeente of regio voor een ingezetene van Nederland beschermd wonen of maatschappelijke opvang een traject de meeste kans van slagen heeft.

De commissie brengt advies uit aan de bij het geschil betrokken gemeenten of regio’s. Gemeenten hebben in de convenanten vastgelegd dat zij bij hun besluiten het oordeel van de commissie ‘volgen’.

Wilt u meer weten? Klik dan op de link: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/commissie-landelijke-toegankelijkheid-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang

Fotografie: Barbera Sterk