Op 31 maart was de bijeenkomst: Naar 0 huisuitzettingen: zo kan het! De bijeenkomst werd afgesloten met een gesproken column van Jan de Vries, jurist en ontwikkelaar van de Meetlat Recht op Wonen: ‘We zijn allemaal mensenrechtenverdedigers.’ Lees de uitgeschreven versie van zijn column.

We zijn allemaal mensenrechtenverdedigers

Misschien realiseer je het nog niet, maar ook jij bent een echte mensenrechtenverdediger. Hoe dan? Laat mij dit toelichten en, en passant, hoop ik je te laten inzien waarom dit zo belangrijk is. Toen ik voor het College voor de Rechten van de Mens werkte hebben we samen met een aantal collega’s de MensenrechtenMens prijs in het leven geroepen. Deze prijs is nadrukkelijk bedoeld om mensen of organisaties te prijzen voor hun belangrijke werk op het gebied van mensenrechten. Mensen en organisaties die doorgaans hun werk niet als mensenrechtenwerk beschouwen. De eerste MensenrechtenMens prijs, in 2018, ging over het thema dakloosheid en werd terecht gewonnen door Edo Paardekooper-Overman.

De toenmalig voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Adriana van Dooijeweert, begon haar speech bij de prijsuitreiking met de woorden die Eleanor Roosevelt uitsprak bij de presentatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948:

‘Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders. Zonder gezamenlijke actie van burgers om ze te handhaven dichtbij huis, zullen we tevergeefs blijven kijken naar vooruitgang in de grotere wereld.’

Lees de complete voordracht op de website van Movisie:

Column Jan de Vries: We zijn allemaal mensenrechtenverdedigers