Stadsgeograaf Cody Hochstenbach (1989) onderzoekt de stijgende huizenprijzen, verdringing van arme inwoners uit steden, het opkopen van woningen door beleggers en het slinkende aanbod aan sociale huurwoningen. In zijn nieuwe boek Uitgewoond pleit hij voor een nieuwe woonpolitiek.

Je bent vanuit je werk kritisch op de wooncrisis, maar je bent ook persoonlijk betrokken.

‘In mijn boek gebruik ik drie stemmen. Eén stem is die van een wetenschapper. Jarenlang doe ik onderzoek naar de woningmarkt. Ik ken de cijfers, patronen en trends. Soms krijg ik verwijten dat ik als wetenschapper te uitgesproken ben. Maar ik denk dat dit een vreemde gedachtenkronkel is: juist als wetenschapper ben ik in de positie om me een mening te vormen over dit onderwerp. Door mijn expertise heb ik meer recht van spreken dan de doorsnee politicus of columnist, laat staan de doorsnee twitteraar.

‘Mijn tweede stem is die van de columnist, dan word je geacht vaak wat pakkender en korter van stof te zijn.

‘Ten derde speelt ook mijn persoonlijke stem een rol, door de dakloosheid van mijn vader; die was tijdens mijn pubertijd een paar jaar dakloos. Uiteindelijk denk ik dat die verhalen en stemmen elkaar aanvullen en verrijken.’

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Cody Hochstenbach: ‘Wooncrisis is resultaat van doelbewust beleid’