Er moet meer zicht komen op de situatie van kinderen die permanent op een vakantiepark wonen. Daarvoor pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij roept alle burgemeesters en wethouders op de groep kinderen per gemeente in kaart te brengen, en zo nodig hulp en ondersteuning te bieden.

Kalverboer vraagt in een brief aan gemeenten na te gaan onder welke omstandigheden jongeren in zo’n park opgroeien. ‘Als college van burgemeester en wethouders heeft u de verantwoordelijkheid en mogelijkheden om meer zicht te krijgen op deze groep kinderen, te zorgen voor hulp en ondersteuning waar nodig en om op verschillende manieren bij te dragen aan hun opgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstperspectief, zo stelt ze.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

‘Breng kinderen die op vakantieparken wonen in beeld’