Spookburgers worden vaak in één adem genoemd met uitkeringsfraude en belastingontduiking. Media berichten regelmatig over spookburgers die om wat voor reden dan ook onder de radar willen blijven voor de overheid. In ons onderzoek Woonproblemen krijgen wij ook tips van een hele andere categorie spookburgers. Dak- en thuislozen die ongewild spookburger zijn geworden, omdat de gemeente ze heeft uitgeschreven uit de basisadministratie.

Wat is hier aan de hand?

Wie geen vast woonadres heeft en dakloos is, bijvoorbeeld na een huisuitzetting door een huurschuld, wordt uitgeschreven uit de basisadministratie onder vermelding van de code VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen). VOW is de officiële naam die de overheid hanteert voor spookburgers. Dit zijn mensen die wél in Nederland verblijven, maar niet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Aantal spookburgers loopt op tot ruim een half miljoen