De NuNN is een voorziening van en voor dak- en thuislozen. Door het zelf te organiseren zijn ze zelfstandiger en dragen ze meer verantwoordelijkheid. Hier hadden de dak- en thuislozen dringend behoefte aan.

Bron: Movisie, 12 februari 2016