Gisterenavond waren we in Pakhuis de Zwijger voor de bijeenkomst ‘Van Huis Naar Thuis’ georganiseerd door het Kansfonds en IPW. Het was een mooie avond met inspirerende sprekers en geweldige initiatieven (systeemhacks) die allemaal hetzelfde doel hebben: hoe realiseer je een thuis voor álle jongeren en hoe maken we een einde aan dakloosheid?

Het landelijke actieplan ligt klaar met één stevige ambitie: in 2030 moet dakloosheid uitgebannen zijn in Nederland. Voor de gemeenten ligt de grote opgave om dit plan lokaal te vertalen.

Vaish, ervaringsdeskundige bij het Straat Consulaat zat in een van de panels en verwoordde het goed: “De ambitie is mooi en we zijn blij met het plan. Maar gaan we dat met dit plan daadwerkelijk realiseren? Het plan is volgens het schoolrapport van jongerenpanel de Derde Kamer niet concreet genoeg en geeft de gemeente teveel vrijheid om het zelf in te vullen.”

van huis naar thuis vaish
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Het werd gisterenavond zichtbaar dat die hete aardappel nog wel eens heen en weer gepingpongd wordt tussen het rijk en gemeente en daar ligt nu precies de angst van de jongeren. Tegelijkertijd werd ook benadrukt dat we dit echt sámen moeten doen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van het Rijk en van de gemeenten. Ook woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen hebben een verantwoordelijkheid. Het is zo belangrijk om samen op te trekken om ervoor te zorgen dat dakloosheid in 2030 niet meer bestaat.

Thijs Honig, directeur maatschappelijke opvang in Den Bosch benadrukt; “We moeten constateren dat het medicijn wat we tientallen jaren hebben gebruikt om dakloosheid te bestrijden niet werkt, het heeft alleen maar gezorgd voor een toename van het aantal daklozen mensen. In Den Bosch gaan ze komende jaar tellen via de Ethos light definitie, waardoor ze de mensen goed in kaart kunnen brengen. We hopen dat dit een inspiratie is voor andere steden.”

Op de vraag ‘wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat ook bij het Rijk en gemeenten woorden omgezet worden in daden’, antwoordde Maarten Van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘Blijf beuken op die deur!. Wij blijven dat zeker doen!”