Straatpastores uit heel Nederland gingen in gesprek over het Nationaal Actieplan Dakloosheid. “We willen in gesprek met gemeentes : hoe gaan jullie dit plan in de praktijk brengen?”

Op 13 maart kwamen 18 straatpastores bij elkaar tijdens een workshop van het Landelijk Overleg Straatpastoraat (LOND) door Netwerk DAK. Ze gingen in gesprek met Marlies Filbri, directeur van het Straat Consulaat in Den Haag. Zij is actief betrokken in de coalitie SamenThuis 2030 en is heel actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

In de landelijke politiek is er op dit moment veel aandacht voor dak- en thuisloosheid en het nieuwe Nationaal Actieplan Dakloosheid. Marlies vertelde over de ontwikkelingen waar ze nauw bij betrokken is. Welke trends ziet zij nu? Wat is er de komende jaren te verwachten op beleidsgebied? En wat betekent dat voor het werk op straat?

Nationaal Actieplan Dakloosheid

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid is een plak van staatssecretaris Van Ooijen. De doelstelling is: in 2030 is dakloosheid opgelost. Dat begint met huisvesting. Eerst krijgen mensen een huis, daarna wordt er gekeken wat iemand nodig heeft om zijn of haar leven weer op te pakken. Deze aanpak wordt ‘Housing First’ genoemd.

Dakloosheid oplossen in 2030, is dat haalbaar? “Ja,” vindt Marlies. “Het oplossen van dakloosheid is een plicht, het is een mensenrecht om ervoor te zorgen dat er huisvesting is voor iedereen.”

Beleidsbeïnvloeding

Naast hun pastorale taken, zijn veel straatpastores ook bezig met beleidsbeïnvloeding. Het is daarin belangrijk om het landelijke beleid te kennen. Alleen dan kunnen de straatpastores hun lokale gemeente aanspreken en verantwoordelijk houden voor het uitvoeren van de landelijke plannen.

“Dakloosheid is een oplosbaar probleem, dat is een nieuw inzicht dat ik van deze workshop meeneem,” deelt één van de straatpastores. “Zo gaan we de politiek wakker houden.”

Een andere straatpastor vult aan: “Door deze bijeenkomst voel ik mij geïnspireerd om uit te zoeken: hoe het zit in onze gemeente en wat kan het straatpastoraat bijdragen om deze plannen om te zetten in realiteit? Ik ga op zoek naar samenwerking met andere organisaties bij ons in de buurt, zodat we niet alles alleen hoeven te doen.”

Toekomst straatpastoraat

De aanpak van het Actieplan nodigt uit om na te denken over de toekomst van het werk van het straatpastoraat. De Housing First aanpak van het actieplan betekent dat de maatschappelijke opvang op termijn gaat worden afgeschaald. Dat vraagt om een nieuwe manier van kijken. In plaats van meer opvang, ligt de nadruk op het doorstromen van de opvang naar een eigen woning.

De Housing First aanpak zal in de toekomst leiden tot nieuwe taken voor het straatpastoraat. Zodra iemand een huis krijgt, begint het werk pas. “Juist dan hebben mensen het nodig om gezien te worden,” vult een van de straatpastores aan. Eenzaamheid en gemeenschapsvorming zijn hierin thema’s die steeds belangrijker worden.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!