Monique Daalderop, coördinator van de projecten Housing First en de zorgwoningen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg in Nijmegen, zet zich in voor kwetsbare dak- en thuisloze mensen. Ze gelooft in het belang van een eigen thuis voor iedereen. Housing First en de zorgwoningen bieden een vaste woonplek aan dak- en thuisloze mensen met meervoudige en complexe problemen. Het doel is om de regie over hun eigen leven terug te geven. Het aantal dakloze mensen in Nederland is hoog en de problemen waarmee ze te maken hebben, zijn vaak complex. Een vaste basis is essentieel voor stabiliteit en het aanpakken van problemen. Housing First Nijmegen werkt volgens het principe van ‘eerst een huis, dan de zorg’.

De samenwerkingsverbanden van hulpverleningsinstanties en woningbouwcoöperaties bieden begeleiding en huisvesting aan dak- en thuisloze mensen. Er zijn woningen beschikbaar gesteld door woningcoöperaties in Nijmegen en er zijn zorgwoningen geïntroduceerd voor mensen die niet in reguliere opvangvoorzieningen passen. Monique en haar team zetten zich in om mensen een nieuw begin te geven. Ze zijn flexibel en werken samen met verschillende instanties om resultaten te bereiken. Het stigma rond dakloosheid en de beperkingen van de maatschappij vormen echter nog steeds uitdagingen.

Monique benadrukt het belang van samenwerking en het kijken naar individuele behoeften. Ze werkt vaak buiten de gebaande paden om oplossingen te vinden voor dak- en thuisloze mensen. Hoewel ze soms kritiek krijgt, is ze vastberaden om mensen te helpen. Ze ziet het als haar taak om mensen een waardig einde te bieden aan hun lijden. Monique hoopt dat door middel van Housing First en de zorgwoningen het lijden van dak- en thuisloze mensen verminderd kan worden, en dat ze een nieuw begin kunnen maken met een eigen thuis.

Lees het volledige interview met Monique Daalderop op de website van het boeddhistischdagblad.nl:

‘Meebewegen met wat er is'

Foto: Kansfonds.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!